Obec Poříčí u Litomyšle

Úřední deska| Usnesení ZO| Kalendář akcí| Základní informace
Kontakt

Obec
POŘÍČÍ
u Litomyšle

 

570 01 Poříčí
tel.: 461 638 231

starosta: Bartoš František
mobil: +420 731 183 315
starosta@obecporici.cz

Zrnětín

 

Obec Zrnětín se nachází východně od obce Poříčí. Nejstarší zmínka je o Zrnětínu z roku 1347.Všechny tyto údaje se vyskytují v dokumentech týkajících se tehdy založeného litomyšlského biskupství.

Z návrší je možno pohodlně pozorovat zemskou stezku v jejím předpokládaném průběhu od Zrnětína k Poříčí a po Voštici. Navíc se mezi obyvateli vsi od dávných let klade ke jménu vlastníka domu čp. 27 přízvisko "na tvrzi".

Došli jsme do 14. století a konečně tu jsou první věrohodné dokumenty, kde jsou jména našich vsí zaznamenána. Všechny tyto podklady souvisejí se vznikem.~ a existencí biskupství v Litomyšli v roce 1344.

Jako první se objevuje jméno Zrnětín. V roce 1347, za vlády Karla IV., se po přeměně litomyšlského kláštera na biskupskou kapitulu rozhodovalo, co z majetku bývalého kláštera připadne biskupovi a co kapitule. Výsledek je obsažen v listině s datem 16. října 1347, v níž vratislavský biskup Předslav (Břetislav) podle požadavku papeže Klementa VI. ze 4. května 1346 rozděluje majetek mezi nové nabyvatele. Latinské znění částí listiny, které nás zajímají, je následovné: "Nos ad ecclesiam Luthomisllensem personaliter transtulimus ... Item Vyesd usque in Chocinow ascendendo, cum omnibus Juribus et Redditibus eciam obhgatis, ... Item in Zernetin, Item Rez... ".Český překlad: "Na litomyšlský kostel osobně jsme přenesli ... rovněž Újezd dosahující až k Chotěnovu se všemi právy a důchody, i zastavenými, ... rovněž v Zrnětíně, rovněž Rez ... ".

Znamenalo to tedy, že Zrnětín a Rez patřily mezi statky litomyšlského biskupa. 
Originál této listiny je uložen v litomyšlském Státním okresním archivu.

V Zrnětíně je kaple z roku 1892 zasvěcená sv. Václavu.

 

Pečeť a razítko obce:

 


 

Otisk razítka osady Zrnětín z roku 1935
Symbol Zrnětína - kníže sv. Václav na koni - zřejmě souvisí s kapličkou v Zrnětíně zasvěcenou právě sv. Václavu.

Fotogalerie:

74_zrnetin3.jpg
73_zrnetin2.jpg
37_zrnetin8.jpg
38_zrnetin9.jpg
72_zrnetin.jpg
71_kriz-zrnetin.jpg
75_lipova-alej-zrnetin.jpg
Aktuality z obce

3. října 2019

Pozvání na...

9. září 2019

Informace o vyhlášení 5. výzvy na kotlíkové dotace v...

2. září 2019

...

18. července 2019

POŠKOZENÍ MISIJNÍHO...

27. května 2019

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Ve dnech 24. - 25. 5. 2019 proběhly volby do...
Zpravodaj obce Poříčí
(přidáno 4. července 2019)
(přidáno 5. dubna 2019)
(přidáno 9. ledna 2019)
Mikroregiony a obce
Redakční systém MaRS 2.2 ▪ 2012 © regrafika ▪ Studio DAMI