Obec Poříčí u Litomyšle

Úřední deska| Usnesení ZO| Kalendář akcí| Základní informace
Kontakt

Obec
POŘÍČÍ
u Litomyšle

 

570 01 Poříčí
tel.: 461 638 231

starosta: Bartoš František
mobil: +420 731 183 315
starosta@obecporici.cz

Zrnětín

 

Obec Zrnětín se nachází východně od obce Poříčí. Nejstarší zmínka je o Zrnětínu z roku 1347.Všechny tyto údaje se vyskytují v dokumentech týkajících se tehdy založeného litomyšlského biskupství.

Z návrší je možno pohodlně pozorovat zemskou stezku v jejím předpokládaném průběhu od Zrnětína k Poříčí a po Voštici. Navíc se mezi obyvateli vsi od dávných let klade ke jménu vlastníka domu čp. 27 přízvisko "na tvrzi".

Došli jsme do 14. století a konečně tu jsou první věrohodné dokumenty, kde jsou jména našich vsí zaznamenána. Všechny tyto podklady souvisejí se vznikem.~ a existencí biskupství v Litomyšli v roce 1344.

Jako první se objevuje jméno Zrnětín. V roce 1347, za vlády Karla IV., se po přeměně litomyšlského kláštera na biskupskou kapitulu rozhodovalo, co z majetku bývalého kláštera připadne biskupovi a co kapitule. Výsledek je obsažen v listině s datem 16. října 1347, v níž vratislavský biskup Předslav (Břetislav) podle požadavku papeže Klementa VI. ze 4. května 1346 rozděluje majetek mezi nové nabyvatele. Latinské znění částí listiny, které nás zajímají, je následovné: "Nos ad ecclesiam Luthomisllensem personaliter transtulimus ... Item Vyesd usque in Chocinow ascendendo, cum omnibus Juribus et Redditibus eciam obhgatis, ... Item in Zernetin, Item Rez... ".Český překlad: "Na litomyšlský kostel osobně jsme přenesli ... rovněž Újezd dosahující až k Chotěnovu se všemi právy a důchody, i zastavenými, ... rovněž v Zrnětíně, rovněž Rez ... ".

Znamenalo to tedy, že Zrnětín a Rez patřily mezi statky litomyšlského biskupa. 
Originál této listiny je uložen v litomyšlském Státním okresním archivu.

V Zrnětíně je kaple z roku 1892 zasvěcená sv. Václavu.

 

Pečeť a razítko obce:

 


 

Otisk razítka osady Zrnětín z roku 1935
Symbol Zrnětína - kníže sv. Václav na koni - zřejmě souvisí s kapličkou v Zrnětíně zasvěcenou právě sv. Václavu.

Fotogalerie:

74_zrnetin3.jpg
73_zrnetin2.jpg
37_zrnetin8.jpg
38_zrnetin9.jpg
72_zrnetin.jpg
71_kriz-zrnetin.jpg
75_lipova-alej-zrnetin.jpg
Aktuality z obce

23. června 2017

Naše obec se opět po 6ti letech přihlásila do soutěže o vesnici roku 2017...

13. června 2017

Pozvánka Sdružení obcí Toulovcovy...

24. března 2017

...

6. února 2017

Rozpis LSSP...
Zpravodaj obce Poříčí
(přidáno 3. dubna 2017)
(přidáno 27. prosince 2016)
(přidáno 1. října 2016)
Mikroregiony a obce
Redakční systém MaRS 2.2 ▪ 2012 © regrafika ▪ Studio DAMI