Obec Poříčí u Litomyšle

Úřední deska| Usnesení ZO| Kalendář akcí| Základní informace
Kontakt

Obec
POŘÍČÍ
u Litomyšle

 

570 01 Poříčí
tel.: 461 638 231

starosta: Bartoš František
mobil: +420 731 183 315
starosta@obecporici.cz

Mladočov

undefinedObec Mladočov se nachází severozápadně od obce Poříčí. První zmínka o Mladočovu je z roku 1394. Tento údaj se vyskytuje v dokumentech týkajících se tehdy založeného litomyšlského biskupství.

Celému okolí vévodí mladočovský kostel sv. Bartoloměje. Právě tento kostel je nejstarší stavbou obce. Jedna jeho část, mající známky románského slohu, byla postaven kolem roku 1250. Prostranství mladočovské návsi tvoří kromě zmíněného kostela také pozdně barokní budova fary postavena v roce 1788 a objekt bývalé školy, který je využíván jako rekreační zařízení s kapacitou sto lůžek.

Jméno Mladočova se poprvé uvádí v listině z 3. prosince 1349. V ní pražský arcibiskup Arnošt a jeho kapitula žádá papeže Klementa VI. o přidělení části duchovenstva, kostelů, klášterů ' a farností pražské a olomoucké diecéze k nově zřízenému litomyšlskému biskupství. Nás konkrétně se týkají slova "In Decanatu Mutensi ... parrochiales Ecclesřas ... Mladoczow" - "V děkanátu vysokomýtském ... farní kostely ... Mladočov"." Listina je uložena ve vídeňském archivu.
Listina však nevstoupila v platnost. Teprve 4. listopadu 1350 došlo ke konečné smlouvě o postoupení kostelů k litomyšlské diecézi. Příslušná část listiny zní: "in decanatu Muttensl ... " parrochiales Ecclesias ... Mladoschaw", český překlad: "v děkanátu vysokomýtském ... farní kostely ... Mladočov". Pergamen se nachází v litomyšlském archivu a jeho snímek najdete na stránce věnující se historii.

 

Pečeť a razítko obce:


Otisk pečetidla Mladočova z roku 1839 . Razítko z roku 1930

Pečeť Mladočova, objevující se ve formě otisku pečetidla na indikační skice jeho stabilního katastru v roce 1839, má v horní části hrábě s dvěma kosami, v dolní části pluh a snop obilí, a uprostřed mezi nimi je nápis "OBEC MLADOČOV". Razítko obce z roku 1930 obsahuje obdobné elementy v jiném uspořádání (viz obrázky).

 

42_foto-03.jpg
43_foto-04.jpg
44_foto-02.jpg
45_foto-01.jpg
46_mladoco8.jpg
77_lipova-alej-mladocov.jpg
49_mladoco2.jpg
76_zastavba-mladocov.jpg
51_mladoco6.jpg
52_mladoco7.jpg
78_kostel-mladocov-zvonice.jpg
Aktuality z obce

3. října 2019

Pozvání na...

9. září 2019

Informace o vyhlášení 5. výzvy na kotlíkové dotace v...

2. září 2019

...

18. července 2019

POŠKOZENÍ MISIJNÍHO...

27. května 2019

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Ve dnech 24. - 25. 5. 2019 proběhly volby do...
Zpravodaj obce Poříčí
(přidáno 4. července 2019)
(přidáno 5. dubna 2019)
(přidáno 9. ledna 2019)
Mikroregiony a obce
Redakční systém MaRS 2.2 ▪ 2012 © regrafika ▪ Studio DAMI