Obec Poříčí u Litomyšle

Úřední deska| Usnesení ZO| Kalendář akcí| Základní informace
Kontakt

Obec
POŘÍČÍ
u Litomyšle

 

570 01 Poříčí
tel.: 461 638 231

starosta: Bartoš František
mobil: +420 731 183 315
starosta@obecporici.cz

Základní informace


Obec Poříčí u Litomyšle

č. p. 81

PSČ: 570 01

• tel.: 461 638 231

                               731 183 315


... Úřední hodiny ...

Pondělí: 08.00-11.00

Úterý: 08.00-11.00

Středa: 16.00-19.00

e-mail:

František Bartoš, starosta: starosta@obecporici.cz

Adéla Bartošová, účetníucetni@obecporici.czZ v e ř e j ň o v a n é   i n f o r m a c e

Úplný oficiální název povinného subjektu : OBEC Poříčí u Litomyšle

Důvod a způsob založení povinného subjektu : SAMOSPRÁVA OBCE

Bankovní spojení : č.ú. 1283449389/0800

IČ: 00579611

ID datové schránky: 3spa48c

Kde lze podat žádosti či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí : Poštou nebo osobně v kanceláři obecního úřadu.

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu : Odvolání lze podat písemně nebo ústně do protokolu v kanceláři obecního úřadu ve lhůtě třiceti dnů ode dne, který následuje po jeho doručení.Organizační složka Obce Poříčí :
   
Složení zastupitelstva

starosta: František Bartoš
731 183 315

místostarosta : Pavel Boštík
775 337 400

další členové ZO:

Jiří Rosypal

Vojtěch Faltys

Kateřina Kusá

Vlastimil Vostřel

Ing. arch. Radim Bárta

Ing. Petr Faltys

Jiří Bartoš    

Aktuality z obce

23. června 2017

Naše obec se opět po 6ti letech přihlásila do soutěže o vesnici roku 2017...

13. června 2017

Pozvánka Sdružení obcí Toulovcovy...

24. března 2017

...

6. února 2017

Rozpis LSSP...
Zpravodaj obce Poříčí
(přidáno 3. dubna 2017)
(přidáno 27. prosince 2016)
(přidáno 1. října 2016)
Mikroregiony a obce
Redakční systém MaRS 2.2 ▪ 2012 © regrafika ▪ Studio DAMI