Obec Poříčí u Litomyšle

Úřední deska| Usnesení ZO| Kalendář akcí| Základní informace
Kontakt

Obec
POŘÍČÍ
u Litomyšle

 

570 01 Poříčí
tel.: 461 638 231

starosta: Bartoš František
mobil: +420 731 183 315
starosta@obecporici.cz

Základní informace


Obec Poříčí u Litomyšle

č. p. 81

PSČ: 570 01

• tel.: 461 638 231

                               731 183 315


... Úřední hodiny ...

Pondělí: 08.00-11.00

Úterý: 08.00-11.00

Středa: 16.00-19.00

e-mail:

František Bartoš, starosta: starosta@obecporici.cz

Adéla Bartošová, účetníucetni@obecporici.czZ v e ř e j ň o v a n é   i n f o r m a c e

Úplný oficiální název povinného subjektu : OBEC Poříčí u Litomyšle

Důvod a způsob založení povinného subjektu : SAMOSPRÁVA OBCE

Bankovní spojení : č.ú. 1283449389/0800

IČ: 00579611

ID datové schránky: 3spa48c

Kde lze podat žádosti či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí : Poštou nebo osobně v kanceláři obecního úřadu.

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu : Odvolání lze podat písemně nebo ústně do protokolu v kanceláři obecního úřadu ve lhůtě třiceti dnů ode dne, který následuje po jeho doručení.Organizační složka Obce Poříčí :
   
Složení zastupitelstva

starosta: František Bartoš
731 183 315

místostarosta : Pavel Boštík
775 337 400

další členové ZO:

Jiří Rosypal

Vojtěch Faltys

Kateřina Kusá

Vlastimil Vostřel

Ing. arch. Radim Bárta

Ing. Petr Faltys

Jiří Bartoš    

Aktuality z obce

27. dubna 2017

...

24. března 2017

...

15. března 2017

V kalendáři akcí najdete seznam nadcházejících...

6. února 2017

Rozpis LSSP...
Zpravodaj obce Poříčí
(přidáno 3. dubna 2017)
(přidáno 27. prosince 2016)
(přidáno 1. října 2016)
Mikroregiony a obce
Redakční systém MaRS 2.2 ▪ 2012 © regrafika ▪ Studio DAMI