Obec Poříčí u Litomyšle

Úřední deska| Usnesení ZO| Kalendář akcí| Základní informace
Kontakt

Obec
POŘÍČÍ
u Litomyšle

 

570 01 Poříčí
tel.: 461 638 231

starosta: Bartoš František
mobil: +420 731 183 315
starosta@obecporici.cz

Víceúčelové hřiště

PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ OBCE POŘÍČÍ U LITOMYŠLE

VYUŽITÍ HŘIŠTĚ

Provozovatelem víceúčelového hřiště je Obec Poříčí u Litomyšle, IČO: 579611

Víceúčelové hřiště je určeno k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech věkových skupin. Hřiště bylo vybudováno v roce 2008 pro milovníky sportu z řad místních obyvatel, návštěvníků obce a občanů okolních obcí. Povrch hřiště tvoří umělá tráva s křemičitým vsypem.

 • Hřiště slouží ke sportovní činnosti (tenis, fotbal, volejbal, nohejbal, florbal, házená).

 • K dispozici jsou tenisové rakety, tenisové míčky a míče na všechny druhy sportu.

 • Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas a dbát pokynů a upozornění níže uvedeného správce hřiště. Po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku.


PROVOZ A SPRÁVA HŘIŠTĚ

 • Za plynulý provoz hřiště zodpovídá správce hřiště, p. Josef Němec, Poříčí u Litomyšle 105, tel.: +420 608 103 030Provozní doba:
Provozní doba hřiště není blíže upravena, pouze je nutno respektovat zákaz rušení nočního klidu, to znamená, že sportovat je možno od 6 do 22 hodin.

 • Vstup na hřiště je povolen pouze v čisté sportovní obuvi.

 • Vstupující osoby se zavazují udržovat pořádek v celém areálu hřiště a veškerý odpad budou vhazovat do odpadkového koše.

 • Uživatelé vstupují do areálu hřiště na vlastní nebezpečí a zodpovědnost.

 • Rezervaci lze zajistit v Informačním centru obce Poříčí u Litomyšle č.p. 13 nebo na telefonních číslech 461616991, 739630507, kde obdržíte další informace. V případě nedostupnosti uvedených čísel volejte 731183315.

 • Vybíráním poplatků je pověřena obsluha Informačního centra. Při rezervaci je objednatel povinen uvést jméno a příjmení.


Ceník
Pronájem hřiště : 50 Kč/1 hodina


Zapůjčení:

 • tenisových raket 25 Kč/1 kus

 • tenisových míčků 25 Kč

 • míčů pro vybraný druh sportu 25 Kč/1 kus

 

 • Rezervace hřiště se doporučuje minimálně 1 den předem.

 • V případě nepříznivých klimatických podmínek nebo z bezpečnostních či technických důvodů může být rozhodnutím provozovatele, prostřednictvím správce, provoz omezen či zcela zrušen.

 • Uživatelé jsou povinni dodržovat pokyny správce a v případě jakéhokoliv porušení tohoto řádu, mohou být uživatelé správcem z užívání hřiště vyloučeni.NA HŘIŠTI JE ZAKÁZÁNO

 • znečišťovat a poškozovat plochu hřiště

 • odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená (koš u vstupu na hřiště)

 • vstupovat v nevhodné obuvi: kopačky, boty s podpatkem nebo ve znečištěné obuvi

 • manipulovat s ostrými předměty

 • jezdit na kole, kolečkových bruslích, skateboardech apod.

 • vstupovat mimo vyhrazenou dobu

 • rozdělávat oheň, konzumovat alkohol, kouřit a užívat omamné látky

 • vodit psi či jiná zvířata

 • odhazovat žvýkačky na umělý povrch

 • Diváci smí sledovat zápasy pouze z laviček.

 • Vstup dětí do 10 let je povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

 • Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé při provozování sportu. Současně neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí.

 • Každé poškození areálu a jeho zařízení je nutno neprodleně nahlásit správci hřiště.

Aktuality z obce

18. července 2019

POŠKOZENÍ MISIJNÍHO...

27. května 2019

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Ve dnech 24. - 25. 5. 2019 proběhly volby do...

4. dubna 2019

Rozpis stomatologických lékařů pro náš region o víkendech a...

20. března 2019

Obec připravuje realizaci projektu Zvýšení bezpečnosti na...

11. února 2019

ČESKÁ POŠTA, s. p. oznamuje, že na společném jednání...
Zpravodaj obce Poříčí
(přidáno 4. července 2019)
(přidáno 5. dubna 2019)
(přidáno 9. ledna 2019)
Mikroregiony a obce
Redakční systém MaRS 2.2 ▪ 2012 © regrafika ▪ Studio DAMI