Obec Poříčí u Litomyšle

Úřední deska| Usnesení ZO| Kalendář akcí| Základní informace
Kontakt

Obec
POŘÍČÍ
u Litomyšle

 

570 01 Poříčí
tel.: 461 638 231

starosta: Bartoš František
mobil: +420 731 183 315
starosta@obecporici.cz

Myslivecké sdružení

předseda - Josef Boštík, tel. 731 755 713
hospodář - Leoš Boštík, tel. 604 429 569

 

Myslivecký spolek Poříčí hospodaří v honitbě pronajaté  od Honebního společenstva Poříčí – Budislav. Jedná se o honitbu v katastru obcí Poříčí, Zrnětín, Mladočov a Budislav,  o výměře 815 ha. Jde o honitbu polního charakteru, která je zemědělsky obhospodařována. Krytinu tvoří nejen lesy   z listnatých a jehličnatých stromů, ale i remízky, které jsou někde i 100 m dlouhé.

Toto prostředí dává možnost chovu drobné zvěře jako je bažant obecný, zajíc polní a koroptev polní.  Taktéž i srnčí zvěře.  Zvěř černá je v naší honitbě zvěří, která se zde zdržuje v době osevu kukuřice a řepky olejky. Tato zvěř honitbou spíš prochází na jiná stanoviště. Nedílnou součástí zdejší fauny jsou i predátoři - liška obecná,  jezevec lesní, kuny, psík mývalovitý, tchoř, lasice a z pernaté káně, jestřáb, pochopové a poštolka.

Činnost mysliveckého spolku je od počátku zaměřena na chov drobné zvěře – bažanta obecného a zajíce polního. Za tímto účelem byla zhotovena  voliéra  v Zrnětíně, kde se odchovává bažantí zvěř.  Ta  je posléze vypuštěna do lokalit honitby před podzimními hony.  Zajíc polní je u nás  v celé honitbě, ale jsou lokality, ve kterých se vyskytuje pouze sporadicky a v malém množství. V minulosti bylo provedeno jeho ozdravení  nákupem zajíců a jejich vypuštěním do honitby.  V tomto směru nebylo shledáno výrazného výsledku,  proto bylo od dalšího nákupu zatím upuštěno.

Stavy zvěře jsou snižovány zemědělským  hospodařením,  zejména z důvodu ošetření a sklízení plodin v době snůšky,  kladení či líhnutí mláďat. Jedním z dalších problémů, které zvěř ruší je nadměrný turistický ruch a neukáznění návštěvníci  honitby, kteří nechávají své psí miláčky volně pobíhat. Dalším nešvarem dnešní doby je rozmach čtyřkolek a terénních motocyklů,  kdy jejich majitelé jezdí kdekoli po honitbě.

V současné době má náš myslivecký spolek 16 členů. Všichni se podle svých možností podílejí na  jeho chodu.  Účastní se brigád u zemědělského družstva  a  dlouhodobě spolupracujeme s Obecním úřadem Poříčí  na pořádání kulturních akcí. Například sraz rodáků a dětský den. Spolek každoročně pořádá myslivecký ples s dlouholetou tradicí.

Hlavním posláním myslivosti je soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři, jako součásti ekosystému a spolková činnost směřujicí k udržení a rozvíjení myslivecký tradic  a zvyků.

Fotogalerie:

Myslivecké sdružení je pořadatelem již tradičního plesu a dětského karnevalu. Fotografie z těchto akcí můžete shlédnout v sekci Fotogalerie.

Fotografie z mysliveckého honu a výroční schůze ze dne 5. 12. 2015 můžete shlédnout zde.

Fotografie z mysliveckého honu ze dne 28. 12. 2015 si můžete prohlédnout zde.

54_myslivci-01.jpg
Aktuality z obce

23. června 2017

Naše obec se opět po 6ti letech přihlásila do soutěže o vesnici roku 2017...

13. června 2017

Pozvánka Sdružení obcí Toulovcovy...

24. března 2017

...

6. února 2017

Rozpis LSSP...
Zpravodaj obce Poříčí
(přidáno 3. dubna 2017)
(přidáno 27. prosince 2016)
(přidáno 1. října 2016)
Mikroregiony a obce
Redakční systém MaRS 2.2 ▪ 2012 © regrafika ▪ Studio DAMI