Obec Poříčí u Litomyšle

Úřední deska| Usnesení ZO| Kalendář akcí| Základní informace
Kontakt

Obec
POŘÍČÍ
u Litomyšle

 

570 01 Poříčí
tel.: 461 638 231

starosta: Bartoš František
mobil: +420 731 183 315
starosta@obecporici.cz

Základní informace

 

 

SPORTOVNÍ KLUB POŘÍČÍ, z. s. 

Poříčí u Litomyšle 81, 570 01 Litomyšl

IČO: 27041212

č. ú. 267019851/0300

 

předseda - Emanuel Hanyk, tel. 736 671 176

místopředseda - Jiří Bartoš, tel 777 601 751

místopředseda - Adéla Bartošová, tel. 736 789 298

 

e-mail: skporici@seznam.cz

 

Vznik klubu

Koncem roku 2005 a počátkem roku 2006 začaly vznikat první myšlenky o založení klubu (sdružení, spolku), které by sdružovalo občany za účelem uspokojování zájmů o sport v různých sportovních odvětvích. Hlavním důvodem bylo, že již v této době se lidé v obci zajímali o sport. V kulturním domě probíhalo cvičení aerobicu pro ženy, muži se scházeli za účelem fotbalu či florbalu. Účelem založení bylo zároveň možnost získat finanční prostředky prostřednictvím dotací a příspěvků na činnost. K tomu však bylo potřeba získat právní subjektivitu, nebo-li statut právnické osoby. Vznikl tým lidí, který se rozhodl založit občanské sdružení s názvem Sportovní klub Poříčí, o. s. a po schválení stanov a splnění dalších náležitostí došlo Ministerstvem vnitra České republiky dne 11. 8. 2006 k registraci Sportovního klubu Poříčí o. s. (občanské sdružení) a přidělení Identifikačního čísla 27041212. Na ustavující valné hromadě konané 25. 8. 2006 se všech 25 přítomných občanů rozhodlo dobrovolně vstoupit do založeného klubu a stali se tak jeho ustavujícími členy. Ustavující valná hromada zvolila tříčlenný výbor ve složení Emanuel Hanyk, Zdena Švihlová a Jana Žďárová, přičemž tito členové si zvolili jako předsedu Emanuela Hanyka a jako dva místopředsedy Zdenu Švihlovou a Janu Žďárovou. Členský příspěvek byl stanoven ve výši 100 Kč na každého člena a rok. Byla rovněž zvolena dvoučlenná revizní komise ve složení Lucie Lněničková a Lukáš Bartoš. Paní Zdena Švihlová byla pověřena k registraci sdružení na Finančním úřadu a ostatních institucích. Do konce roku 2006 tak došlo k registraci na Českém svazu tělesné výchovy, konkrétně u Regionálního sdružení sportů Svitavy, u Českého statistického úřadu a u Československé obchodní banky byl založen bankovní účet klubu. Uzavřeno úrazové pojištění s VZP.  Sídlo klubu se souhlasem stanoveno na adresu Poříčí u Litomyšle 81. 

Zákonem č. 89/2012 Sb, občanský zákoník (dále "NOZ") došlo ke zrušení zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. NOZ nahradil úpravu sdružování občanů v tzv. spolcích. Z tohoto zákona vyplývá, že povinností Sportovního klubu Poříčí, o. s. stejně jako všech ostatních občanských sdružení, je zažádat místně příslušný krajský soud o výmaz z původního rejstříku občanských sdružení do nového tzv. spolkového rejstříku. Sportovní klub již tak učinil a tak se nabytím právní moci usnesení Krajského soudu v Hradci Králové dne 8. května 2015 stal Sportovní klub zapsaným spolkem.

V současné době klub organizuje nebo se podílí na organizaci různých sportovních a společenských akcí. Každoročně pořádá podzimní fotbalový turnaj, v období podzim 2014 - jaro 2015 proběhly již dva turnaje ve stolním tenise, jehož je klub také pořádatelem. Předpokládá se, že stolní tenis se vedle fotbalu a florbalu stane dalším sportem, který bude klub provozovat a ve kterém bude pořádat turnaje. V letních měsících se 1x týdně členové scházejí a hrají fotbal na místním víceúčelovém hřišti, naopak v zimních měsících absolvují tréninky a zápasy v rámci turnaje Dona Bosca v Lubné nebo amatérské florbalové ligy. Dále sportovní klub zajišťuje promítání různých sportovních přenosů na sále KD v Poříčí.

Sportovní klub se v minulosti taktéž podílel na organizaci obecních akcí jako jsou obecní plesy, dětské dny, soutěže v sečení trávy kosou "O zlatou kosu", rozloučení s prázdninami, módní přehlídky, taneční zábavy, country festivaly, setkání rodáků a další. 

 

Členové Sportovního klubu, z. s. v roce 2015:

 

 

100_foto-clenove-sk-2015.jpg
Aktuality z obce

18. července 2019

POŠKOZENÍ MISIJNÍHO...

27. května 2019

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Ve dnech 24. - 25. 5. 2019 proběhly volby do...

4. dubna 2019

Rozpis stomatologických lékařů pro náš region o víkendech a...

20. března 2019

Obec připravuje realizaci projektu Zvýšení bezpečnosti na...

11. února 2019

ČESKÁ POŠTA, s. p. oznamuje, že na společném jednání...
Zpravodaj obce Poříčí
(přidáno 4. července 2019)
(přidáno 5. dubna 2019)
(přidáno 9. ledna 2019)
Mikroregiony a obce
Redakční systém MaRS 2.2 ▪ 2012 © regrafika ▪ Studio DAMI