Aktuálně

6. 3. 2020 - 16. PLES OBCE POŘÍČÍ U LITOMYŠLE

SBĚR JEDLÝCH TUKŮ A OLEJŮ

Od 1. 1. 2020 mají obce povinnost zajistit celoročně místo pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků dle novelizace vyhlášky č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů.

Kladnými přínosy sběru jedlých tuků a olejů jsou především ochrana potrubí kanalizací a čistíren odpadních vod, což se může jevit jako banalita, ale případné vylévání olejů do odpadu kanalizace zanáší a v extrémních případech může časem docházet ke snížení průtoku či dokonce ucpání potrubí, také k poškození technologií ČOV a s tím spojeným zvýšením nákladů na údržbu. Pozitivní je rovněž snížení objemu bioodpadů ukládaných na skládkách.

V naší obci můžete odevzdávat olej v plastových obalech (pet lahvích) každou středu od 16:00 do 19:00 na obecním úřadě v Poříčí nebo kdykoliv po individuální domluvě.

30. 12. 2019 - PŘEDSILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ

V pondělí 30. prosince 2019 připravila obec a kulturní komise Poříčí u Litomyšle v rámci oslav konce roku v pořadí již druhý předsilvestrovský ohňojstroj. Byla to vskutku krásná podívaná, která trvala zhruba 6 minut, a nenechalo si ji ujít odhadem až 200 lidí plus dalších několik, kteří pozorovali ohňostroj z jiných míst v obci. 

Připraveno bylo i drobné občestvení v podobě čočkové polévky a dalších dobrot.

Všechny fotografie si můžete prohlédnout zde.

 

15. 12. 2019 - PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ

V neděli 15. 12. 2019 se v prostorách kulturního domu v Poříčí uskutečnilo tradiční předvánoční posezení. Místní děvčata si připravila taneční vystoupení a místní děti secvičily muzikál Rebelové.

Vánoční atmosféru dokreslily výborné vánoční nápoje a další dobroty. Při této příležitosti proběhlo vyhlášení celoroční soutěže o "Nej balkon, záhon, předzahrádku, ...", v rámci které byla za vítěze vyhlášena nemovitost čp. 25 v Poříčí pana Stanislava Schauera. 

Proběhlo i vyhlášení dětské celoroční soutěže, kdy všechny zúčastněné děti, které dospěly ke správnému znění tajenky, byly odměněny. Los pak přiřadil ve dvou kategoriích třem vylosovaným dětem hodnotnější ceny, ale nikdo neodešel s prázdnou.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

1. 12. 2019 - OBEC POŘÍČÍ U LITOMYŠLE PROVOZOVATELEM OBCHODU

Od 1. 12. 2019 je obec Poříčí u Litomyšle provozovatelem obchodu s potravinami a smíšeným zbožím v Poříčí čp. 12.

1. 12. 2019 - ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Tradiční rozsvícení vánočního stromu před Kulturním domem v Poříčí se konalo na první adventní neděli 1. prosince 2019.

U této příležitosti vystoupily děti z mateřské školy a nechyběly ani vánoční koledy. Promluvil i p. Josef Štorek a své verše přednesla Anna Faltysová. Děti si mohly ozdobit vlastní dětský stromeček a u něho mohly předat dopis Ježíškovi. Nakonec s pomocí andílka opět po roce společně rozsvítily krásný vánoční smrk u kulturního domu.

Všechny fotografie si můžete prohlédnout zde.

25. 11. 2019 - Čipování psů

Na obecním úřadě v Poříčí se mohou občané obce nahlásit na čipování psů, které bude v naší obci po 9. prosinci 2019 zajišťovat MVDr. Nejezchleb.

11. 11. 2019 - Hejtman Pardubického kraje přislíbil obci finanční podporu na právě započatou výstavbu nové požární zbrojnice.

Více informací.

30. 10. 2019 - Jsme na FACEBOOKu!

Navštivte oficiální facebookové stránky OBCE POŘÍČÍ U LITOMYŠLE a staňte se našimi fanoušky!

27. 5. 2019 - VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Ve dnech 24. - 25. 5. 2019 proběhly volby do Evropského parlamentu. Níže přinášíme výsledky hlasování za obec Poříčí u Litomyšle.

Ze 384 voličů zapsaných do stálého seznamu voličů dorazilo v naší obci k volební urně celkem 157 voličů, což je 40,89%. Oproti republikové volební účasti 28,72% je to tedy nadprůměr. V našem okrsku bylo zaznamenáno 153 platných hlasů.

Hlasování v naší obci:

 • KDU - ČSL- 49 hlasů
 • Koaliace STAN+TOP 09 - 33 hlasů
 • ANO 2011 - 19 hlasů
 • Česká pirátská strana - 18 hlasů
 • ODS - 17 hlasů
 • ČSSD - 6 hlasů
 • ANO, vytrolíme europarlament - 2 hlasy
 • KSČM - 2 hlasy
 • Koalice DSSS a NF - 2 hlasy
 • HLAS - 2 hlasy
 • Koalice Soukromníci, NEZ - 2 hlasy
 • Cesta odpovědné společnosti - 1 hlas

Výsledky za naši obec rovněž dostupné zde.

Výsledky za celou ČR zde.

4. 4. 2019 - Rozpis stomatologických lékařů

Rozpis stomatologických lékařů pro náš region o víkendech a svátcích roku 2019 zde.

11. 2. 2019 - ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY NA POŠTĚ

ČESKÁ POŠTA, s. p. oznamuje, že na společném jednání starosty obce Budislav a Poříčí se zástupci České Pošty, s. p. bylo dohodnuto, že od 18. 2. 2019 u obou pošt budou upraveny hodiny pro veřejnost následujícím způsobem: 

POŘÍČÍ U LITOMYŠLE:

PO: 13.00 - 15.00

ÚT: 08.00 - 09.00

ST: 08.00 - 10.00

ČT: 13:00 - 16:00

PÁ: 08:00 - 10:00

 

BUDISLAV:

PO: 08.00 - 11.00

ÚT: 11.00 - 12.00

ST: 12.00 - 16.15

ČT: 08:00 - 11:00

PÁ: 12:00 - 15:00

 

20. 3. 2019 - Zvýšení bezpečnosti na místní komunikaci v lokalitě „Alej“, Poříčí u Litomyšle

Obec připravuje realizaci projektu Zvýšení bezpečnosti na místní komunikaci v lokalitě „Alej“, Poříčí u Litomyšlepodél úseku místní komunikace v lokalitě „Alej“.

Projekt bude spočívat ve výstavbě pojezdového chodníku v předmětném úseku a ve vybudování místa pro přecházení, kterým se nově zbudovaný chodník napojí na stávající infrastrukturu pro pěší. Předmětný chodník bude řešen jako bezbariérový. Cílem projektu je odklonit pěší dopravu z prostor vozovky, navýšit bezpečnost pěší (a v důsledku i motorizované) dopravy v obci a prostřednictvím bezbariérovosti usnadnit pěší pohyb osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Na realizaci tohoto projektu bude obec žádat o finanční podporu z Integrovaného regionálního operačního programu.

22. 9. 2018 - OBEC POŘÍČÍ U LITOMYŠLE - DRŽITEL ZLATÉ MEDAILE V RÁMCI SOUTĚŽE ENTENTE FLORALE EUROPE 2018

OBEC POŘÍČÍ U LITOMYŠLE

DRŽITEL ZLATÉ MEDAILE V RÁMCI SOUTĚŽE ENTENTE FLORALE EUROPE 2018.

Slavnostní vyhlášení soutěže Entente Florale Europe 2018 v irském Tullamore 22. 9. 2018

Už samotná účast v této soutěži, zejména v západní Evropě prestižní soutěži,  znamenala pro naší obec největší úspěch v novodobé historii obce. Současně to byla odměna a poděkování všem občanům za dlouholetou práci, kterou dotváří celkový obraz naší obce.

Do Tullamore tak odjížděla naše 8mi členná delegace s obrovským očekáváním, jak že nás komise, která naší obec navštívila 17. 7. 2018, opravdu ohodnotí. Celý pobyt jsme si opravdu užívali tak, jak to u nás umíme. Pohodová přátelská atmosféra, kterou jsme snad přenesli na delegaci Pardubického kraje vedenou hejtmanem p. Martinem Netolickým, tak na senátorskou delegaci v čele se senátorkou Zdeňkou Hamousovou a senátorem Janem Horníkem či velvyslance ČR v Irsku p. Petra Kynštetera.

Účast na vyhlášení pojala naše obecní delegace jako reprezentaci České republiky, Pardubického kraje a obce samotné. Myslím si, že Česká republika byla v Irsku vidět a toto vše ještě umocnil okamžik, kdy z úst předsedy komise p. Rudiho Geerardyna zaznělo, že jsme zlatí. V tento okamžik jsme dali volný průběh naším emocím a s neskutečnou radostí jsme přebírali toto významné ocenění. Pro mě osobně a já doufám, že i pro ostatní členy naší delegace, se jedná o nezapomenutelný zážitek. Po důstojných oslavách jsme se tak těšili do svých domovů. To jsme však ještě netušili, že nás čeká další překvapení a další emotivní zážitek. Při příjezdu do obce nás o půl třetí v noci čekalo u kulturního domu v Poříčí velké množství občanů, se kterými jsme se tak rádi podělili o naše zážitky a dojmy.

Je velice příjemné, když vidíte, že v podstatě celá obec vnímá toto ocenění jako velmi prestižní pro všechny občany, což dokazuje výzdoba v oknech jednotlivých domů, která tam stále visí. Smekám před našimi občany a je pro mě obrovskou ctí být jejich starostou, starostou tohoto velkého, úžasného a pospolitého týmu.

František Bartoš

starosta obce

Článek z Pardubického kraje

Článek ze Svitavského deníku