Obec Poříčí u Litomyšle

Úřední deska| Usnesení ZO| Kalendář akcí| Základní informace
Kontakt

Obec
POŘÍČÍ
u Litomyšle

 

570 01 Poříčí
tel.: 461 638 231

starosta: Bartoš František
mobil: +420 731 183 315
starosta@obecporici.cz

Úvod

POŘÍČÍ U LITOMYŠLE

ÚČASTNÍK SOUTĚŽE ENTENTE FLORALE EUROPE 2018. 

THE PARTICIPANT OF ENTENTE FLORALE EUROPE COMPETITION 2018.

OFICIÁLNÍ STRÁNKY / OFICIAL WEBSITES

FACEBOOKOVÁ STRÁNKA / FACEBOOK PAGE

FOTOGRAFIE / PHOTOS

CS:

Obec Poříčí u Litomyšle, nositel Zelené stuhy České republiky za r. 2017 v rámci soutěže Vesnice roku, bude v letošním roce reprezentovat Českou republiku v evropské soutěži Entente Florale Europe, jehož pořadatelem je Evropské sdružení pro květiny a krajinu (A. E. F. P), které je mezinárodním neziskovým sdružením, jehož cílem je společenský a kulturní rozvoj, se zaměřením na zahradnictví, cestovní ruch a životní prostředí.

V úterý 17. července 2018 navštívila naší obec hodnotitelská komise tvořená zástupci evropských států, kterými jsou Rakousko, Belgie, Česká republika, Neměcko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Nizozemsko a Slovinsko. Komise hodnotila obec v různých kritériích, kterými jsou např.  plánování a rozvoj, trvale udržitelné a zastavěné území, krajina, zelené plochy, cestovní ruch a další.

Pro obec Poříčí u Litomyšle je účast v této soutěži velikou ctí, ale zároveň obrovským závazkem a výzvou k důstojné reprezentaci obce, kraje a především celé republiky.

Více o soutěži na oficiálních stránkách http://www.entente-florale.eu/ nebo na Facebookové stránce https://www.facebook.com/efeurope/ .

EN:

Poříčí u Litomyšle, the winner of the Green Ribbon of the Czech Republic in the 2017 Village of the year contest, will represent the Czech Republic in the Entente Florale Europe competition this year, organized by the European Association for Flowers and Landscape (A. E. F. P) an international nonprofit association the goal of which is social and cultural development, with focus on horticulture, tourism and the environment.

On Tuesday, July 17, 2018, the evaluation committee visited our village formed by representatives of the European states - Austria, Belgium, Czech Republic, Germany, Hungary, Ireland, Italy, the Netherlands and Slovenia. The committee evaluated our municipality by various criteria such as Planning and Development, Sustainable and Built Environment, Landscape, Green Spaces, Tourism and more.

For Poříčí u Litomyšle the participation in this competition is a great honor, but also a huge commitment and a challenge of a dignified representation of the municipality, the region and above all the whole republic.

More about the competition you can find on the official website http://www.entente-florale.eu/ or their Facebook page https://www.facebook.com/efeurope/.

 

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

Systém značení v Přírodní rezervaci Maštale
Projekt je financován z prostředků Revolvingového fondu MŽP

Více informací najdete na stránkách mastale.cz

      Statistické údaje:

Statut města:  Ne
Počet částí:  3
Katastrální výměra:  650 ha
Počet obyvatel:  480
Z toho dospělí: 385
Průměrný věk:  38
Pošta:  Ano
Kanalizace (ČOV):  Ano
Vodovod: Ano
Plynofikace: Ano

undefined

 

 

 

 

Sousední obce a města:

Obec Desná u Litomyšle

 

Obec Budislav

 

Obec Dolní Újezd

 

Obec Horní Újezd

Město Litomyšl

Město Polička

 

Město Proseč

Obec Lubná

Povodňový plán obce:

   

 

Aktuality z obce

16. ledna 2018

Rozpis ...
Zpravodaj obce Poříčí
(přidáno 10. července 2018)
(přidáno 9. dubna 2018)
(přidáno 18. prosince 2017)
Mikroregiony a obce
Redakční systém MaRS 2.2 ▪ 2012 © regrafika ▪ Studio DAMI