Úřední deska

Veřejná vyhláška - oznámení veřejného projednání návrhu - Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Vyvěšeno: od 3. 12. 2019 do 19. 12. 2019
Název dokumentu Formát Velikost

pozvánka na zasedání

Vyvěšeno: od 2. 12. 2019 do 12. 12. 2019
Název dokumentu Formát Velikost

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Vyvěšeno: od 28. 11. 2019 do 13. 12. 2019
Název dokumentu Formát Velikost

Elektronická dražební vyhláška

Vyvěšeno: od 27. 11. 2019 do 3. 3. 2020
Název dokumentu Formát Velikost

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Poříčí u Litomyšle na r. 2020 - 2022

Vyvěšeno: od 25. 11. 2019 do 11. 12. 2019
Název dokumentu Formát Velikost

Návrh rozpočtu na r. 2020 svazku Komunální služby Hlinecko

Vyvěšeno: od 13. 11. 2019 do 12. 12. 2019
Název dokumentu Formát Velikost

Nemovitosti s nedostatečně určenými vlastníky

Vyvěšeno: od 23. 8. 2019 do 31. 3. 2020
Název dokumentu Formát Velikost

Oznámení o zveřejněných rozpočtových dokumentech obce Poříčí u Litomyšle a dalších svazků obcí (je průběžně aktualizováno)

Vyvěšeno: od 10. 6. 2019 do 31. 3. 2020
Název dokumentu Formát Velikost

Veřejnoprávní smlouva - výkon sociálněprávní ochrany dětí

Vyvěšeno: od 8. 4. 2019 do 31. 3. 2029
Název dokumentu Formát Velikost

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ČR

Vyvěšeno: od 5. 4. 2019 do 31. 12. 2022
Název dokumentu Formát Velikost

Veřejnoprávní smlouva - výkon přenesené působnosti dle silničního zákona

Vyvěšeno: od 21. 8. 2017 do 31. 12. 2027
Název dokumentu Formát Velikost